05-124 Skrzeszew | ul. Polna 1F

Cena wynajęcia autokaru uzależniona jest od kilku czynników i i wyliczana jest indywidualnie dla każdego przewozu. Wpływ na cenę ma m.in. termin wyjazdu, długość trasy i okres na jaki autokar zostaje wynajęty.